Szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Szállító/Eladó vállalat: Bellinda Hungary Kft., Baross utca 165, 2040 Budaörs, Hungary
CG 13-09-086624
Adószám: 10781931-2-13
Levelezési cím: Bellinda Hungary Kft., Baross utca 165, 2040 Budaörs, Hungary
Tel.: +36 23 418 107 
Elektronikus levelezési cím: contact@bellinda.hu
A webboltban fehérnemű, harisnyaáru és zokni kapható majd.

§ 1
Termékrendelés, a vásárlási szerződés megkötése 
 1. Az eladó a vevő megrendelése alapján szállítja le az árut. Minden megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: − A termék meghatározására szolgáló kódszámot (termékszámot), a méretet és színt, a darabszámot és az egységárat. 
 2. Az egyes termékfajtákra rákattintva megjelenik a termék leírása, valamint a termékről készült kép és az áfa összegét is tartalmazó ár. A vevő módosíthatja a virtuális bevásárlókosarába tett termékeket, továbbá ellenőrizheti a kosár tartalmát és a vásárlás összegét is. A megrendelés elküldése előtt mindig látható a bevásárlókosárban lévő összes termék, az egyes termékek ára, az egyes termékfajták darabszáma, a szállítási díj, valamint a vásárlás áfás ára. A megrendelést a „megrendelés“ gombra kattintva lehet elküldeni, s ez egyben a vásárlási szerződés megkötésének tervezete is. 
 3. A vevőnek ekkor lehetősége van a bevásárlókosár tartalmát módosítani, ellenőrizni a tartalmát és a vásárlás összegét, valamint módosítani a kapcsolattartási adatait. 
 4. Minden megrendelést visszaigazolunk a beérkezését követően. 
 5. Ha a vevő megrendelése módosítások nélkül jóváhagyásra kerül, úgy a vásárlási szerződés abban a pillanatban tekintendő megkötöttnek, amikor az árut kikézbesítik a vevő számára. 
 6. Ha a megrendelés csupán részben kerül visszaigazolásra vagy egyéb módosításokat fog tartalmazni, úgy ez azt jelenti, hogy a szerződés nem lép életbe. Ilyenkor a szerződés megkötéséhez a vevőnek újra el kell küldenie a megrendelést. 

§ 2
Vételár és fizetés
 
 1. A vételár minden egyes termék mellett fel van tüntetve. Az árak a vásárlási szerződés megkötésének időpontjában érvényes áfával együtt értendők 
 2. Az áru fizetése utánvéttel, internetes bankon keresztül, bankkártyával vagy szokásos banki átutalással történik. 
 3. A banki átutaláshoz szükséges számlaszám a következő: CIB Bank Zrt. HU33 10702332-04162706-51200002
 4. A számlát az áruval együtt küldjük meg a vevő számára. 

§ 3
Az áru kiszállításának határideje és módja 
 1. Az árut legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon belül kiszállítjuk. 
 2. Minden árut a megrendelésben kiválasztott szállítási módon szállítunk ki a vevő számára. 
 3. A szállítási címre történő kiszállítás díját a vevő viseli, kivéve ha az eladó a megrendelés leadásakor kifejezetten ki nem jelenti, hogy a szállítási díjat az eladó viseli a megrendelés mértékének függvényében. 
 4. Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át az árut, és a vásárlási szerződéstől sem állt el, úgy köteles megtéríteni az eladó számára az áru kiszállításának költségeit. 
 5. Az áru kézbesítése a vevő számára való átadás útján történik. 

§ 4 
A hibás teljesítésből származó igények 
 1. Az eladó 24 hónap jótállást nyújt a termékekre a kézbesítés napjától számítva. 
 2. A jótállás nem vonatkozik a szokásos módon történő használatból adódó elhasználódásra, valamint a használati és ápolási utasítások be nem tartása miatt keletkezett hibákra. 
 3. Ha a vevő valamilyen hibát állapít meg, úgy jogosult azt jelenteni (reklamálni) az eladó számára, mégpedig a hiba megállapítását vagy lehetséges megállapítását követő felesleges késedelem nélkül. A hiba bejelentését (reklamációt) írásban kell megtenni és ajánlott küldeményként kell azt elküldeni a Bellinda Hungary Kft., 2040 Budaörs, Baross utca 165. postacímre vagy a következő email címre: contact@bellinda.hu. A reklamációban pontosan meg kell határozni a reklamált terméket, vagyis meg kell adni a termék kódszámát, a számla dátumát és sorszámát, a szállítólevél számát, valamint a termék kézbesítésének dátumát. A vevő továbbá köteles a reklamált terméket az eladó kérésére bemutatni ellenőrzés és részletes átvizsgálás céljából. 
 4. Az eladó legkésőbb 30 napon belül köteles elintézni a reklamációt. 
 5. Jogos reklamáció esetén az eladó a hiba fajtájának függvényében új, hibátlan terméket bocsát a vevő rendelkezésére vagy pedig a hibának megfelelő kedvezményt biztosít a hibás termék árából.

§ 5 
A szerződéstől való elállás 
 1. A vevő az áru átvételének napjától számítva 14 napig bármilyen indok megadása nélkül és mindennemű szankció nélkül jogosult a vásárlási szerződéstől elállni. 
 2. Abban az esetben, ha a terméket a vevő kérésének megfelelően vagy az ő személyére igazították, úgy a vevő nem állhat el a vásárlási szerződéstől. 
 3. A vevő akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha az eladó nem igazolja vissza a megrendelést annak teljes terjedelmében, továbbá ha az áru a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül nem kerül kézbesítésre. 
 4. A szerződéstől való elállást írásban, postai úton vagy elektronikus postával kell benyújtani az eladó elektronikus postacímére. 
 5. A vevő a szerződéstől való elállástól számított 15 napon belül köteles visszaküldeni az árut az eladó Baross utca 165, 2040 Budaörs, Hungary alatti címére. 
 6. Az árut sértetlenül és lehetőség szerint az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. 
 7. Ha a vevő érvényesíti a szerződéstől való elállására való jogát, úgy az eladónak joga van arra, hogy csupán az áru visszaküldésével kapcsolatos tényleges költségeket térítse meg. 
 8. A szerződéstől való elállás során az eladó legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 30 napon belül visszatéríti a vevő számára a kifizetett összeget. 

§ 6
Egyéb rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek a vevő és eladó között létrejött vásárlási szerződés szerves részének tekintendők.

§ 7
Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. 10. 01-jével lépnek hatályba.